Tyréns testar data utifrån användning i VR och realtids 3D miljöer
Beskrivning av testresultat kommer under början av 2017.

För frågor kontakta 3d@lm.seTYRÈNS