Co-creation kring 3D Geodata, eGovLab Kista

Tisdag 6e september träffades ca 50 deltagare från myndigheter, kommuner och företag för att jobba tillsammans med framtidens användning av geodata i 3D. Syftet med dagen var att identifiera och ge deltagarna en djupare förståelse för varandras möjligheter och utmaningar som uppstår vid användningen av 3D-geodataDagen började med en uppvärmningsövning där deltagarna röstade på de viktigaste faktorerna för att främja medskapande samt för att skapa ett gemensamt nationellt ramverk.Deltagarna fick också möta Dr. Somya Joshi som introducerade eGovlab och deras arbete med att involvera intressenter i projektutveckling samt projektet Ground Truth 2,0 (GT2.0) EU. Projektet Ground Truth syftar till att stärka återkopplingen i informationskedjan från medborgarbaserad datainsamling till kunskapsutbyte för gemensamt beslutsfattande och planering.Lantmäteriet gav en statusuppdatering gällande projektet Nationella Geodata i 3D:

Under workshopen utforskade deltagarna potentiella användare av tjänster baserade på 3D geodata inom olika sektorer, branscher, domäner och värdekedjor. Ett antal användningsfall formulerades. Som inspiration gav även Dr. Andreas Gazis, teammedlem på eGovlab, en presentation kring den nya generationen drönare och dess potential vid insamling av högkvalitativa geodata i 3D.

Slutligen identifierade deltagarna möjligheter och utmaningar i ekosystemet kring användningen av 3D-geodata. Detta utlöste idéer om hur man skapar ett nationellt ramverk som kan bidra till utvecklingen.

Workshopen genomfördes av Ming Company vars kompetens är att utforma sinnrika och tankehöjande metoder, verktyg och miljöer som hjälper organisationer att tänka tillsammans. Mer detaljerad dokumentation från workshopen är under bearbetning och kommer inom kort.

TACK TILL ALLA DELTAGARE!

För frågor kontakta 3d@lm.seKISTA 6 SEP