Co-creation kring 3D Geodata, eGovLab Göteborg

Tisdag den 25e oktober träffades ca 40 deltagare från myndigheter, kommuner och företag för att jobba tillsammans med framtidens användning av geodata i 3D. Syftet med dagen var att identifiera och ge deltagarna en djupare förståelse för varandras möjligheter och utmaningar som uppstår vid användningen av 3D-geodata.

Dagen började med en uppvärmningsövning där deltagarna röstade på de viktigaste faktorerna för att främja medskapande och för att arbeta med geodata i 3D.Johanna Fröjdenlund gav en statusuppdatering från Lantmäteriet gällande projektet Nationella Geodata i 3D.Under workshopen utforskade deltagarna värdekedjor, möjligheter och utmaningar i ekosystemet kring användning av 3D geodata. Detta utlöste idéer om hur man skapar ett nationellt ramverk som kan bidra till utvecklingen.Eric Jeanson, Göteborg stad, berättade hur Göteborg använder kombinerade data och 3D för att mycket visuellt kunna kommunicera kring stadsutvecklingen staden. Bild 4

Workshopen genomfördes av Ming Company vars kompetens är att utforma sinnrika och tankehöjande metoder, verktyg och miljöer som hjälper organisationer att tänka tillsammans.

TACK TILL ALLA DELTAGARE!

Resultaten från användardialogen under arbetet med nationella geodata i 3D kommer att publiceras på 3dswe.se

För frågor kontakta 3d@lm.seGBG. 25 OKT