INFO

Nu ger vi järnet för att samla in tankar och visioner till projektet Nationella geodata i 3D. Lantmäteriet som leder arbetet driver det tillsammans med bland andra Trafikverket, SGU, Sjöfartsverket och Försvarets materielverk, Skogsstyrelsen, Göteborgs stad, Linköpings stad och Falu kommun. För mer info om projektet, se Lantmäteriet.se.

Här på 3dswe.se publicerar vi tankar och visioner av hur framtidens användning av nationella geodata i 3D kan se ut. Vill du vara med? Vill du eller din organisation bidra till diskussionen med eget material som publiceras här? Vill ni testa utvalda data som finns i 3D-projektet? Kontakta 3D@lm.se.

KISTA

GÖTEBORG

PROJEKT 1/2

Svenska geodata i 3D

För att testa möjligheterna kring att hantera geodata i flera dimensioner har en demonstrator tagits fram inom projektet Nationella geodata i 3D. Just nu testas möjligheterna att sammanföra data från några av de större geodataproducerande myndigheterna i Sverige.

LÄS MER ...

PROJEKT 2/2

Geologi i 3D, Swisstopo

Planering av infrastruktur och markanvändning innebär stora utmaningar. Den nationella myndigheten Swisstopo i Schweiz använder 3D-modeller för visualisering och analys inom geologi som en del i sin strategi för att lösa framtida problem. Bland annat används 3D för analyser av skred på sjöbotten, tsunamis och förändringar på mark vid naturkatastrofer.

LÄS MER ...

TESTEXEMPEL 1/3

PROJEKT KOMMER SNART...

SE PROJEKT →

PROJEKT KOMMER SNART...

TESTEXEMPEL 2/3

PROJEKT KOMMER SNART...

PROJEKT KOMMER SNART...

PROJEKT KOMMER SNART...

TESTEXEMPEL 3/3

PROJEKT KOMMER SNART...

PROJEKT KOMMER SNART...

PROJEKT KOMMER SNART...

TESTEXEMPEL 2/3

PROJEKT KOMMER SNART...

PROJEKT KOMMER SNART...

PROJEKT KOMMER SNART...

KONTAKT